Web Toolbar by Wibiya
Njemački Jezik i Gramatika
REČNIK NJEMAČKOG JEZIKA OD A - Z


POSJETIOCI
free counters

03.03.2009.

Zamjenice

Zamjenice!

Zamjenice se na njemackom jeziku zovu Pronomen.Ima vise vrsta zamjenica.
Počnimo:

OSOBNE ZAMJENICE - Personalp
ronomen

Jednina:
1. Ich
2. Du
3. Er,Sie,Es


Množina:
1. Wir
2. Ihr
3. Sie


POVRATNE ZAMJENICE - Reflexsivp
ronomen


Jednina:
1. Mich
2. Dich
3. Sich


Množina:
1. Uns
2. Euch
3. Sich


POSVOJNE ZAMJENICE - Possessivp
ronomen

*nastale su iz G osobnih zamjenica*

Jednina:

1. Mein(moj) za 1.lice(Ich)
2. Dein (tvoj) za 2.lice (Du)
3. Sein (njegov) za 3.lice(Er/Es)


Mnozina:

1. Unser(nas) za 1.lice(Wir)
2. Euer(vaš) za 2.lice (Ihr)
3. Ihr(njihov) za 3.lice(Sie)


POKAZNE ZAMJENICE - Demonstrativp
ronomen

Pokazne zamjenice su:
-der(taj)
-die(ta)
-das(to)
-dieser(diese,dieses)
-jener(onaj)
-jene(ona)
-jenes(ono)

Ima još pokaznih zamjenica,ali sam stavila one koje se najčešće upotrebljavaju.


NEODREĐENE ZAMJENICE - Indefinitp
ronomen

Neodređene zamjenice su:

-jemand,man(netko)
-niemand(nitko)
-etwas(nešto)
-nichts(ništa)
-alle(svi)
-jeder(svatko)
-manche,einige(neki)


UPITNE ZAMJENICE - Interrogativpronomen

Upitne zamjenice su:
-wer(tko?)-za lica
-was(što?)-za stvari
-welcher,welche,welches(koji?koja?koje?)ODNOSNE ZAMJENICE - Relativp
ronomen

Odnosne zamjenice upotrebljavaju se kao
UPITNE(welcher,welche,welches/wer,was) i POKAZNE(der,die,das).

Odnosnim zamjenicama uvode se odnosne rečenice,npr: Er spricht mit dem Mädchen,
das ich liebe.